Khader undersøges: Fuld løn – nul krav

Naser Khader. Foto: Mads Claus Rasmussen


Syge betingelser: Naser Khader kan fortsætte sin sygeorlov fra Folketinget, der nu har varet over to en halv måned, og skal ikke leve op til nogen krav for at få fuld politikerløn

Naser Khader. Foto: Mads Claus Rasmussen

Naser Khader. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mens de konservative undersøger anklager om voldsomme krænkelser fra flere kvinder mod Naser Khader (K), holder formand Søren Pape Poulsen ham ud i strakt arm og oplyser, at han fortsætter på sygeorlov.

Dermed trækker Khaders i forvejen lange stressygemelding endnu længere ud og bevæger sig ind i territoriet for, hvornår almindelige danskere for alvor ville blive pustet i nakken af myndighederne.

Nul krav
Men som folketingspolitiker på sygeorlov skal Naser Khader ikke leve op til nogen som helst krav for hverken dokumentation eller sygdomsafklaring. Politikerne har endda været med til at stramme reglerne for almindelige danskere – men ikke dem selv.

Faktisk kan Naser Khader uhindret fortsætte sin sygeorlov i maksimalt to år frem til næste valg, hvor han vil modtage fuld folketingsløn og et skattefrit omkostningstillæg på godt 5000 kroner hver måned.

Derefter vil han overgå til eftervederlag fra Folketinget i yderligere to år.

Undersøges på orlov
Situationen for politikeren, der ifølge partiformand Søren Pape Poulsen nu skal undersøges for adskillige overgreb og krænkelser mod kvinder, der står frem i DR, står i skærende kontrast til vilkårene for almindelige danskere, der er sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Her er det en betingelse, at arbejdsgivere til enhver tid kan kræve at se en lægeerklæring – også længere inde i sygemeldingsperioden.

Faktisk blev Naser Khaders lægeerklæring delt på sociale medier, da han 12. april blev sygemeldt fra Folketinget.

Men dokumentationskravene stopper ikke her for almindelige borgere.

Sygemeldte, som har modtaget løn under sygdom i 120 dage, kan nemlig opsiges med en måneds varsel.

Var Khader almindelig arbejdstager ville det være muligt at fyre ham, selvom han var sygemeldt, d. 12. august i år.

Samtale med kommunen
Derudover skal sygemeldte på sygedagpenge allerede efter fire uger indkaldes til et møde hos deres arbejdsgiver. Og efter otte uger skal de hver måned til samtale med kommunen, ligesom de kan tvinges i behandlingstilbud.

Intet af dette gælder Naser Khader, der som bekendt kan hæve sin fulde løn frem til – i yderste konsekvens – 2025.

Almindelige danskere, der er sygemeldt, må derimod tage til takke med 22 ugers sygedagpenge, som kun under ganske særlige betinelser forlænges.

Kritik i april
Allerede da Naser Khader sygemeldte sig i april måned efter en historie om, at han havde kontaktet sine kritikeres arbejdsgivere, var der opstandelse i Folketinget over de ekstremt lempelige regler for politikere under sygeorlov.

– Vi skal se at få fingeren ud i Folketinget og få normaliseret politikernes vilkår. Alt andet et dybt utroværdigt, når vi står med en løftet pegefinger overfor befolkningen, sagde SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, og fortsatte:

– De seneste eksempler med sygemeldinger til Folketinget viser, at vi med rimelighed må aflevere lægeerklæringer efter 14 dage og en fornyet en gang om måneden samt samtaler med Præsidiet om, hvordan vi kan hjælpe syge folketingsmedlemmer videre i livet.

Vederlag

Løn til politikere i Folketinget: 691.379 kr. om året + et skattefrit tillæg på 63.297 kr. om året

Eftervederlag

En politiker, der ikke fortsætter efter det nye valg, kan få eftervederlag 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget.

Der sker ikke modregning for indtægter op til 147.222 kr. i de første 12 måneder.

Der er ingen kontrol af anden indtægt, og alt dokumentation bygger på et skema, som politikerne udfylder og indberetter.

Orlov og efteruddannelse

Politikerne optjener ret til eftervederlag, selvom de er på orlov. Der er ingen krav til lægererklæring eller andet ved sygeorlov.

Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v.

Kilde: Folketinget

Vis mere


Vis mindre

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader til denne artikel.Source link