Joachim B.: Mettes mink-mareridt


Advertisement

Jo mere der kommer frem i minksagen, jo tydeligere står det klart, at der her er tale om et systemsvigt af ufattelige dimensioner.

Granskningskommissionen – også kaldet Minkkommissionen – er ikke færdig endnu. Der kan komme nye oplysninger frem, som belaster flere af regeringens ministre, inklusiv statsministeren, yderligere.

Men indtil nu er der ikke nogen rygende pistol, som ensidigt placerer ansvaret for den ulovlige aflivning af alle mink hos statsministeren.

Personligt tror jeg heller ikke, at det kommer til at ske. Men jeg indrømmer, at jeg baserer det på, at jeg ganske enkelt har svært ved at tro på, at statsministeren skulle have givet ordre til at aflive alle mink, på trods af at hun personligt var blevet gjort opmærksom på, at der ikke var hjemmel hertil.

Det ville simpelthen være for vildt.

Hvad skulle motivet også være?

Statsministeren kunne jo sagtens samle et flertal i Folketinget om hastelovgivning til at slå alle mink ned.

Hvorfor så bevidst bryde grundloven?

Men det skete som bekendt, så hvem har ansvaret for den manglende hjemmel?

Den afslørende sms
Beslutningen om at aflive alle mink blev taget i regeringens Koordinationsudvalg 3. november.

Det er kommet frem i Minkkommissionen, at afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup 8. november i en sms til erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet Line Nørbæk gjorde det klart, at, ‘vi havde skrevet i KU-sagen (regeringens Koordinationsudvalg, red.), at vi ikke mente, der var hjemmel’.

Men i regeringens egen redegørelse om forløbet står der: ‘Der er ikke i materialet (til Koordinationsudvalget 3. november, red.) nogen omtale af spørgsmålet om hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet.’

Hvis begge udsagn er korrekte, er det helt centrale spørgsmål, hvorfor den manglende lovhjemmel ikke er kommet med i materialet til ministrene på koordinationsmødet 3. november.

Artiklen fortsætter under boksen …

Hør meget mere om Minkkommissionens oplysninger og en rundtur i Koordinationsudvalgets procedurer i podcasten ‘Ingen kommentarer’, hvor vi har besøg af en tidligere topembedsmand

Statsministeriets ansvar
Det er i så fald departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsens ansvar.

Det er Statsministeriet, som er vært for koordinationsmøderne.

Statsministeriet forbereder materiale til møderne i Koordinationsudvalget og har ansvaret for, hvad der står i papirerne, så ministrene kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Det er også departementschef Barbara Bertelsens ansvar at informere statsministeren om den manglende lovhjemmel.

Der selvfølgelig også den mulighed, at daværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard ikke viderebragte informationen om den manglende lovhjemmel fra sit eget departement til Statsministeriet, så det kunne indgå i materialet på Koordinationsudvalget.

Men hvorfor i alverden skulle han dog have undladt det?

Det ville hverken være i daværende fødevareminister Mogens Jensens interesse eller departementets interesse.

Helt ubegribeligt
Det ændrer dog ikke på, at det er helt ubegribeligt, at ingen af de andre tilstedeværende ministre eller deres departementschefer på mødet i Koordinationsudvalget 3. november spørger til, om hjemmelsspørgsmålet nu er helt afklaret.

Vi ved nemlig, at flere af de tilstedeværende ministre og deres departementschefer forinden var bekendt med, at aflivning af alle mink uden for risikozonerne på 7,8 km fra smittede besætninger krævede yderligere lovhjemmel.

Det er ubegribeligt, fordi det at sikre, at ministre har lovhjemmel, er den allerførste regel på side et i Grønspættebogen for embedsmænd.

Hvordan kan det spørgsmål ikke blive stillet i en af danmarkshistoriens største ekspropriationssager?

Der er altså som minimum tale om et systemsvigt af episke dimensioner.

Det kan være gået galt flere steder. Måske er er der ikke holdt et forberedende møde før K-udvalget?

De har kortsluttet alle processer. Det kan f.eks. være, at de har skippet det forberedende udvalgsmøde mellem departementscheferne.

Det er mærkeligt, at ingen spørger til lovhjemmel på mødet. Det er meget, meget mærkeligt. Det er embedsmændenes opgave at have læst alle pairer.

Det er det allerførste krav i bogen, at du ikke må gøre noget, du ikke har hjemmel til. Særligt i en sådan sag med sådan en rækkevidde. Det her er ikke nogen banal sag. Vi taler trods alt om den mest vidtrækkende beslutning om ekspropriation i nyere danmarkshistorie.

Lyt til ‘Ingen kommentarer’

Ingen kommentarer – en podcast født i afmagt

Ekstra Bladets politiske podcast med journalist Brian Weichardt og politisk kommentator Joachim B. Olsen.

Lyt til alle afsnit gratis hende.

Vis mere


Vis mindreSource link

- Advertisement -

Måske du kan lide