Hul i kassen hos Superliga-nedrykker

Hul i kassen hos Superliga-nedrykker


Pengene fosser fortsat ud af kassen i Lyngby.

Superliga-nedrykkeren kom ud af 2020 med et underskud på knap ti mio. kr., og Lyngby lever kun takket være gode venner, der bruger deres penge på klubben…

Investorgruppen Friends of Lyngby overtog styringen af Lyngby i begyndelsen af 2018 og har siden postet mange millioner kroner i klubben for at holde skuden flydende.

Også den kommende tid må Lyngby-vennerne til lommerne for at sikre den fortsatte drift.

Af regnskabet fremgår det, at ejeren har afgivet ‘ubegrænset finansieringstilsagn’ frem til 30. juni 2022.

Friends of Lyngby har forpligtet sig til at stå for løbende likviditetstilførsel, så klubben kan betale sine regninger og have den økonomi, der er nødvendig for at opretholde licensen.

Friends of Lyngby består af omkring 25 aktionærer.

Det er primært forretningsfolk med et blåt Lyngby-hjerte, men også tidligere spillere som Andreas Bjelland og Anders ’AC’ Christiansen er med i kredsen af Lyngby-venner.

Det er dog relativt beskedne beløb, som den tidligere og nuværende landsholdsspiller har smidt i projektet. Og det er ikke dem, man går til, når der skal rejses nye penge.

Via et A/S og et ApS har Friends of Lyngby for næsten for 20 mio. kr. kapitalandele i Lyngby og tilgodehavender for omkring 16,7 mio. kr.

De har formentlig brugt i omegnen af 50 mio. kr. på projektet siden overtagelsen.

Lyngby skriver i regnskabet, at man følger turnaround-planen fra 2018, men underskuddet er vokset.

I 2020 var det 9,8 mio. kr., året før lød minusset på 5,9 mio.

I Lyngby har man erkendt, at det kan blive svært at ramme sorte tal på bundlinjen, men ifølge direktør Andreas Byder skal man tættere på.

Lyngby Stadion er endelig blevet sat i udbud, og et nyt stadion er hele forudsætningen for, at klubben kan fortsætte på eliteniveau.

– Uden det havde der ikke været mere at bygge på. På stadiondelen er vi et uland i forhold til alle andre, så det nye stadion er hele præmissen for at lykkes.

– Om Lyngby Boldklub nogensinde går i balance, ved jeg ikke, men vi kommer tættere på, når vi kan sælge skybokse og ikke har 250 loungepladser, men 600 eller 1000, siger Andreas Byder til Ekstra Bladet.

– Manglende transferindtægter.

– Et meget ambitiøst setup. Personaleomkostningerne er steget med over seks mio. kr. fra 26,2 til 32,4 mio. kr.

– Corona.

Lyngby forventer at komme ud af 2021 med et underskud i nogenlunde samme leje som i 2019 – altså seks mio. kr.

Det er muligvis en kende optimistisk med tanke på nedrykningen fra Superligaen.

I årsrapporten, der blev aflagt i slutningen af marts, var forventningen, at man også spillede i den bedste række i sæsonen 2021/22.

At økonomien i Lyngby er presset, er åbenlyst. Klubben har en negativ egenkapital på 32,6 mio. kr. ‘Anden gæld’ er 32,4 mio. kr.

Men Lyngby lever, så længe de blå venner har lyst og mulighed for at smide millioner efter den 100 år gamle klub.

——— SPLIT ELEMENT ———

Revisor uenig i værdiansættelse

De kapitalandele, som aktionærerne i Friends of Lyngby har i klubben, er ingenting værd. Og de skal ikke regne med at få de penge igen, som de har lånt klubben.

Det er konklusionen fra Friends of Lyngbys revisor, Beierholm.

I årsrapporten for 2020 kommer revisor med en såkaldt afkræftende konklusion.

Friends of Lyngby har opgjort deres kapitalandele i Lyngby til godt 19,7 mio. kr., ligesom de i balancen har et tilgodehavende på lige over 2,3 mio. kr.

Revisor mener, at både kapitalandele og tilgodehavende er fastsat for højt, da Lyngby Boldklub har en negativ egenkapital på 32,6 mio. kr.

Beløbet burde ifølge revisor være nul.

‘Vi er uenige i denne betragtning og vurderer, at der skal ske nedskrivning til genindvindingsværdi baseret på den negative egenkapital i dattervirksomheden, hvorfor det er vores opfattelse at egenkapitalen er overvurderet med 19.743 t.kr i Friends of Lyngby’.

‘Langfristet tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder, der i balancen er indregnet til 2.339 t.kr., er efter vores opfattelse værdiansat for højt (…) Det er vores opfattelse at egenkapitalen er overvurderet med 2.339 t.kr.,’ skriver revisor, der mener, at ledelsesberetningen burde have afspejlet disse forhold.Source link