Højesteret skærper straf for levering af droner til Islamisk Stat


Højesteret har fredag skærpet straffen til en 32-årig herboende tyrkisk statsborger, der leverede droneudstyr til Islamisk Stat.

I landsretten blev Umut Olgun idømt otte års fængsel og udvisning af landet.

Men Højesteret har hævet straffen til ti års fængsel.

Det er sket ud fra en vurdering af ‘forholdenes alvorlige karakter’, skriver Højesteret i en meddelelse på hjemmesiden.

Ud over fængsel i ti år er manden udvist af landet med indrejseforbud for bestandig.

To andre mænd – Fady Atef Mohammad og Coskun Ibrahim Simsir – er idømt henholdsvis fængsel i fire år og seks måneder og fængsel i tre år.

Det er en stadfæstelse af dommen fra Østre Landsret.

Alle tre er fundet skyldige i at have fremmet en terrororganisations virke.

Mændene indkøbte dronekomponenter, som skulle leveres videre til Islamisk Stat.

Her skulle udstyret anvendes i organisationens droneprogram.

I byretten blev Umut Olgun idømt fire års fængsel.

Dommerne i Københavns Byret fandt, at manden ikke nødvendigvis kunne vide, at det leverede udstyr skulle bruges til terrorhandlinger.

Østre Landsret mente imidlertid, at han måtte have indset det som overvejende sandsynligt, at kameraerne ville blive anvendt på droner i forbindelse med angreb.

På den baggrund blev manden idømt otte års fængsel i landsretten.

Højesteret tilslutter sig landsrettens vurdering og lægger som nævnt to år yderligere oveni strafudmålingen.

Specialanklager ved Rigsadvokaten Anne Risager har ført sagen ved Højesteret.

Hun erklærer sig i en kommentar tilfreds med skærpelsen.

– Jeg er tilfreds med, at Højesteret har skærpet straffen mod den ene tiltalte og stadfæstet dommen mod de to andre tiltalte.

– Samtidig er det også vigtigt, at Højesteret er enig i, at det er rigtigt at dømme den ene tiltalte for medvirken til terrorisme efter den mest alvorlige terrorbestemmelse.

– Det kan få betydning for eventuelle fremtidige sager.

Sagen blev efterforsket af Politiets Efterretningstjeneste og er en af de største sager om medvirken til terror.

Efterretningstjenesten samarbejdede blandt andet med ejerne af en droneforretning.

Det var her, at droneudstyret i 2017 blev indkøbt – blandt andet seks termiske kameraer.

Mændene har nægtet sig skyldige i alle anklagerne.Source link

Advertisement

Advertisement