Højesteret: LTF forbydes ved lov


Advertisement

Højesteret har forbudt Loyal to Familia. Det er første gang, en rocker- eller bandegruppering er blevet forbudt i Danmark

HØJESTERET (EKSTRA BLADET): Den berygtede bande Loyal to Familia (LTF) er en grundlovsstridig forening, der bruger vold og andre strafbare midler til at opnå kriminelle formål.

Det har Højesteret netop slået fast i en historisk dom, der stadfæster by- og landsrettens tidligere afgørelser.

Dommen har taget udgangspunkt i Højesterets fortolkning af grundlovens paragraf 78, der gør det muligt at forbyde foreninger, hvis det vurderes, at de virker ved vold.

Principiel afgørelse
Der har været tale om en så principiel sag, at hele ni dommere har været med til at afgøre LTF’s fremtid.

Når en sag tages til landets øverste domstol, vil der på normal vis deltage fem højesteretsdommere. Og i sager omhandlende særligt principielle forhold deltager syv højesteretsdommere eller flere.

En rocker- eller bandegruppering er aldrig før blevet opløst i Danmark, og afgørelsen kan nu få konsekvenser for lignende foreninger.

Sidst, Højesteret opløste en forening i Danmark, var i 1924, hvor Højesteret stadfæstede by- og landsrettens forbud mod den ‘selskabelige’ forening Nekkab, som man mente opfordrede til homoseksualitet.

Opdateres …Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide