Forsker frifindes for injurier i sag om kvælstof


Krænkede forsker Stiig Markager danske landmænds ære, da han skrev et debatindlæg om kvælstofudledning i 2019?

Var hans udsagn usandt, og overskred han ytringsfrihedens grænser ved at skrive indlægget, som blev bragt i Berlingske?

Det har Retten i Hillerød taget stilling til i en injuriesag mod professor Stiig Markager fra Aarhus Universitet.

Sagen var anlagt af lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Fredag har retten afsagt dom i den opsigtsvækkende sag – og afgørelsen er faldet ud til Stiig Markagers fordel. Han frifindes for alle anklager.

Sagen drejer sig om følgende udsagn:

– Den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010, (data fremgår af rapporten Vandløb 2017) efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant.

Det var en ærekrænkende og ukorrekt påstand, mente Bæredygtigt Landbrug, som efter offentliggørelsen af indlægget i Berlingske anlagde en privat straffesag mod Stiig Markager.

Kvælstof er skadeligt for vandmiljøet og udledes primært fra landbruget. Netop derfor er spørgsmål om kvælstofudledning tæt knyttet til landbruget.

Men modsat Bæredygtigt Landbrug mener Retten i Hillerød ikke, at Stiig Markagers påstand om stigende udledning af kvælstof var udokumenteret.

Retten skriver i sin begrundelse for dommen, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data.

Desuden var påstanden fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en ‘berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse’.

Endelig mener retten ikke, at Markagers debatindlæg kunne anses for at være møntet på Bæredygtigt Landbrug og organisationens medlemmer.

– Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære, skriver Retten i Hillerød i sin begrundelse for dommen.Source link