Et skib på tværs, tørke og corona: Derfor bliver din julegave enten dyr eller umulig at få

Selvom elektroniske produkter bliver ekstra hårdt ramt, er der også andre områder, der bliver berørt. Danske virksomheder har i varierende omfang også svært ved at få adgang til råvarer som aluminium, jern, stål, træ, gummi og plastik, så de nuværende forsyningsproblemer rammer altså også andre brancher.

Kørte lagre helt ned

Ifølge Søren Vammen er den nuværende situation også et resultat af virksomhedernes reaktion på coronakrisen. Under den første bølge kørte de deres lagre helt ned, fordi de var usikre på efterspørgslen. Efterfølgende tilpassede man produktionskapaciteten til, at der næsten ikke var nogen efterspørgsel.

– Når man kørt både lager og produktionskapacitet ned, så skal der bare en lille stigning i efterspørgslen til, så opstår der mangelsituationer. Og når alle så panikker i markedet, så ser vi priserne stige, forklarer Søren Vammen.

Den ubalance, der er opstået i forsyningskæderne, kommer til at påvirke os et godt stykke ind i fremtiden. Ifølge Søren Vammen skal vi formentlig frem til sommeren 2022, før tingene i de fleste brancher er normale igen.

Ikke engelske tilstande med tomme hylder

Udover elektronik rammer forsyningsproblemerne bredt. Det gælder eksempelvis også træ og byggematerialer.

– Men når folk siger, at de mangler leveringer, så er det ikke, fordi de ikke har fået noget – de får bare ikke så meget, som de plejer. Det tager toppen af væksten, men vi falder ikke ned i et stort hul. Og det er jo ikke engelske tilstande med tomme hylder, lyder det opmuntrende fra Søren Vammen.

Han understreger, at de virksomheder, som får deres varer lavet i Centraleuropa, Tyrkiet eller i Nordafrika ikke er ramt på samme måde, fordi de netop ikke skal transporteres med containerskibe. Og han forudser, at vi kommer til at opleve nogle forskydninger i verdenshandlen, fordi man fremover vil prioritere en forsyningskæde, som er mere modstandsdygtig.

– Man vil tage noget af sin produktion væk fra Asien og tættere på, for det er blevet meget synligt, hvor sårbar man er. Tidligere gjaldt det kun om få tingene fremstillet så billigt som muligt, og det vil ændre sig, fordi tilliden til globaliseringen er blevet svækket.

Advertisement

Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide