Efter rundtur på vestjyske bordeller: Vågn op

Karin Gaardsted er ikke ude efter de prostituerede, tværtimod, så vil hun beskytte dem efter sin sindsoprivende rundtur i sidste uge. Foto Jens Dresling


Det kan kun gå for langsomt.

Så enkelt kan det udtrykkes, når formanden for Landsorganisation af Kvindekrisecentre, det stedfortrædende, socialdemokratiske medlem af Folketinget Karin Gaardsted, sætter ord på sit ønske om handling i forhold til den lange række af bordeller både på landet og i byerne i hele Danmark, som indrammer prostitution.

Vel at mærke prostitution i kummerlige, uhumske rammer, hvor kvinderne ofte er udlændinge uden sygesikringskort, der arbejder under tvang fra blandt andet bagmænds trusler mod den prostitueredes børn og familier i hjemlandet.

Karin Gaardsted er ikke ude efter de prostituerede, tværtimod, så vil hun beskytte dem efter sin sindsoprivende rundtur i sidste uge. Foto Jens Dresling

Karin Gaardsted er ikke ude efter de prostituerede, tværtimod, så vil hun beskytte dem efter sin sindsoprivende rundtur i sidste uge. Foto Jens Dresling

– Det skriger til himlen, og jeg mener, der bør skrides til handling, siger Karin Gaardsted til Ekstra Bladet og uddyber:

– Kommunerne bør gøre noget i forhold til de mange nedrivningsparate ejendomme, hvor prostitutionen foregår, og politiet og Skat har en oplagt forpligtelse til at komme efter bagmændene, der scorer kassen på kvindernes seksuelle ydelser over for kunder, som jeg ikke forstår vil bidrage til at holde gang i disse bordeller.

Karin Gaardsteds opråb følger i kølvandet af en rundtur tirsdag i sidste uge til syv forskellige bordeller i blandt andet Holstebro, Skive og Struer Kommune i selskab med en sygeplejerske fra Center mod Menneskehandel. Her blev de i alt syv-otte prostituerede, de var i kontakt med, tilbudt sundhedspleje og samtaler om deres arbejdsvilkår.

Tændte lamper sender signal
Anledningen var, at blandt andet Holstebro Krisecenter tidligere har kunnet huse de udenlandske prostituerede, som politiet har mistanke om er ofre, mens de på politiets foranledning er blevet udredt for, om de er udsat for menneskehandel. Det arbejde er der ikke længere tilstrækkeligt med ressourcer til, og kvinderne anbringes derfor i arresten i stedet for på krisecentret, og dér – i arresten – er de ikke så åbne om deres vilkår.

– Mit opråb og min bekymring er først og fremmest rettet mod de rammer, kvinderne arbejder i. Det er ofte i meget uhumske og møgbeskidte huse med rotter nogle steder. Flere af husene og ejendommene med bordellerne burde jævnes med jorden nu og her, siger Karin Gaardsted.

Der er ifølge Karin Gaardsted typisk tale om spansktalende kvinder, der – ikke officielt, i hvert fald – bor i husene, og de er ikke tilmeldt folkeregistret og har intet sygesikringskort.

Det er i gamle huse som dette på Hobro Landevej i Tjele ved Viborg, hvor der har været bordeldrift. Det vides ikke, om der stadig er bordeldrift i denne ejendom. Foto Claus Bonnerup

Det er i gamle huse som dette på Hobro Landevej i Tjele ved Viborg, hvor der har været bordeldrift. Det vides ikke, om der stadig er bordeldrift i denne ejendom. Foto Claus Bonnerup

Mange af husene skilter ikke ligefrem med, at der er bordelvirksomhed, men en tændt udendørs lampe eller en frithængende, tændt pære indenfor indikerer, at forretningen er åben.

Tro ikke på forbud
Karin Gaardsted understreger, at hun ikke er ude på at lynche nogen eller hænge nogen ud, men hun håber, at en intensiveret indsats mod bagmændene og de kummerlige arbejdsvilkår får en positiv effekt primært for de prostituerede.

– Men du går jo ikke ind for at forbyde prostitution. Burde du ikke det?

–  Jeg tror ikke på et forbud vil hjælpe. Hvis det blev forbudt, ville det bare foregå endnu mere i det skjulte, og det ville kun gøre det mere farligt for kvinderne.

Ekstra Bladet har søndag forgæves forsøgt at få en kommentar fra borgmestrene i henholdsvis Holstebro, Skive og Struer Kommune.

——— SPLIT ELEMENT ———

10 mænd om dagen

De arbejdende kvinder i de vestjyske bordeller er ifølge Karin Gaardsted tvunget til hver især at betale omkring 1000 kroner om dagen til en udlejer. Samtidig er kvinderne ekstra presset af trusler om alvorlig vold eller andre repressalier mod deres familier. En stor del af deres indtjening ryger direkte ned i bagmændenes lommer.

– Mange af de prostituerede, som vi mødte, arbejder syv dage om ugen og 30 dage om måneden. De går i seng med op til 10 forskellige mænd hver eneste dag. Det er dybt forkasteligt.

De hårdtarbejdende kvinder har oftest ikke noget valg, men er nødt til at sælge deres krop og frihed til liderlige kunder og kyniske bagmænd. Foto Per Rasmussen

De hårdtarbejdende kvinder har oftest ikke noget valg, men er nødt til at sælge deres krop og frihed til liderlige kunder og kyniske bagmænd. Foto Per Rasmussen

– Ja, de kan måske bare gå ud ad døren. Men hvor skal de så gå hen? Der er bagmænd, der truer dem selv og deres familier i hjemlandet. Familierne er ofte afhængige af de prostitueredes penge, siger Karin Gaardsted.

Med tre kvinder i et faldefærdigt hus, kan der være en indtægt til husejeren på op til 90.000 kroner om måneden. Pengene er samtidig sorte, fordi bagmænd og udlejere ikke opgiver dem til Skat, og de prostituerede ikke bor der officielt.Source link