Efter politianmeldelse: Betaler alle bøder

Efter politianmeldelse: Betaler alle bøder


Camilla Plum fortæller, at der var tale om en forglemmelse

Fødevarestyrelsen har flere gange aflagt Fuglebjerggaard kontrolbesøg.

Senest resulterede besøget i en politianmeldelse, og bøderne har flere gange regnet ned over ejeren Camilla Plum.

Ved Fødevarestyrelsens seneste besøg kan man i rapporten læse, at forholdene er bragt i orden, men at forretningen politianmeldelse for ikke at have hængt den ‘sure smiley’-rapport synligt op, men i stedet har beholdt en ‘glad smiley’ i caféen.

‘Seneste kontrolrapport fra kontrolbesøg den 20. maj 2021, som har kontrolresultat 4,- bøde, er ikke ophængt ved indgangspartiet. I stedet hænger kontrolrapporterne fra kontrolbesøgene fra henholdsvis 20. november 2020 og 29. januar 2021 begge med kontrolresultat 1,-glade smil’, lød det.

Politianmeldelsen kom i forbindelse med, at Camilla Plum potentielt skulle i retten for sin forseelse – derudover blev hun informeret om, at der kunne komme skrappere midler i brug over for hende.

‘Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætning’, lyder det.

Martin Birch Hansen, der er sektionsleder hos Fødevarer København, fortæller til Ekstra Bladet, at det er almindelig procedure at politianmelde, hvis en tidligere bøde ikke er blevet vedkendt.

– Politianmeldelsen laves som almindelig praksis, fordi vi nok skal i retten med virksomheden, hvis en bøde ikke er vedkendt.

Bøden i Camilla Plums tilfælde er givet, fordi den rigtige ’smiley’ ikke var sat op efter sidste kontrolbesøg hos Fuglebjerggaard.

– Den bøde der gives, gives for et forhold, hvor det rigtige ikke er sat op. Det er et forhold, hvor man måske forsøger at skjule, hvad man har fået. Det er ikke noget, der er udfordrende for fødevaresikkerheden, men vi ønsker ikke at vildlede kunderne.

Når en virksomhed tre gange har overtrådt loven, kommer den i kategorien ’virksomhed med dårlig regelefterlevelse’.

Det betyder ifølge Martin Birch Hansen, at fødevarestyrelsen har mulighed for at  bringe tre forskellige skærpede sanktioner i brug.

  1. Dobbeltbøder
  2. Dagbøder
  3. Karantæner i en periode, hvor virksomheden ikke må holde åbent

– Det er ikke sket før, at man har anvendt dagbøder i Fødevarestyrelsen, og det er også kun to gange, vi har anvendt karantæne, siger Martin Birch Hansen.

– Hvordan kan det være?

– Normalt får virksomheden styr på anmærkningerne, inden vi behøver gøre mere, men det er de muligheder, vi har.

I den konkrete situation forestiller Martin Birch Hansen sig ikke, at man får brug for at gøre brug af de skærpede sanktioner.

– Der kan selvfølgelig være vanskelige situationer, men det er sjældent, at reglerne ikke bliver efterlevet i en grad hvor de skærpede sanktioner kommer i brug.

En Politianmeldelse kommer normalt også til at betyde to ekstra opfølgende besøg. Det første inden for to måneder og det andet inden for seks måneder, hvor det skal tjekkes, om virksomheden har formået at efterleve reglerne. I tilfældet på Fuglebjerggaard, hvor der er sanktioneret for manglende ophængning af kontrolrapport, er det dog kun et opfølgende besøg

Men det bliver ifølge ejeren ikke nødvendigt.

Efter flere forsøg skriver Camilla Plum til Ekstra Bladet, at hun skam betaler sine bøder.

‘Vi har meget, meget hyppige besøg af fødevarestyrelsen og den omtalte rapport havde jeg glemt at hænge op før jeg tog på ferie, den indeholdt ikke noget særligt’, skriver hun indledningsvist og undskylder:

‘Jeg er narturligvis ked af forglemmelsen. Jeg betaler alle de utroligt mange bøder, jeg får for alt  muligt, med godt humør’.

Problemer med styrelsen
Og det er mange bøder og påskrivelser Camilla Plum efterhånden har modtaget.

holde sin webshop åben alligevel.

Der sluttede det dog ikke for Camilla Plum, der igen var i karambolage med Fødevarestyrelsen i november, blandt andet fordi hun ikke havde hængt kontrolrapporten med en mindre glad smiley op.

Dengang udtalte Camilla Plum til Ekstra Bladet

– Jeg tager det meget roligt. Vi arbejder på højtryk og gør vores bedste.

Allerede i marts og igen i maj var den så gal igen, hvor Plum blandt andet fik indskærpelser for at sælge fødevarer med ‘ikke tilladte sygdomsansprisninger’.

Ekstra Bladet har sidste år lavet et længere interview med Camilla Plum. Her løftede hun blandt andet sløret for, hvorfor hun forsvandt fra skærmen.Source link