Livstidsdømte skal ikke bruge fængslerne som dating-central

 

Advertisement

Debat: Som justitsminister er en af mine vigtigste rettesnore retfærdigheden eller med et andet ord retsfølelsen. At der er en rimelig sammenhæng mellem forbrydelse og straf.

Min retsfølelse bliver krænket, når jeg ser livstidsfanger, der vel at mærke har begået nogle af de mest bestialske forbrydelser i vores samfund, profilere sig med deres forbrydelser i eksempelvis podcasts eller på sociale medier.

Samme følelse får jeg, når jeg hører, at de allerfarligste forbrydere har fået kontakt til helt unge mennesker for at få deres sympati og opmærksomhed. Men vigtigere er, at det også krænker de ofre eller pårørende til ofre, der har været udsat for forbrydelsen.

Justitsminister Nick Hækkerup (S). Foto: Mads Dalegaard

I sidste uge præsenterede vi i regeringen derfor seks konkrete initiativer, der helt grundlæggende skal indskrænke de livstidsdømte og visse forvaringsdømtes mulighed for at tage kontakt til omverdenen.

Vi foreslår, at livstidsdømte i de første 10 år af afsoningstiden ikke skal kunne indgå i nye relationer. Det betyder, at de som udgangspunkt kun må få besøg af, ringe og skrive til nærtstående og andre relationer, som de havde kontakt til, inden de blev varetægtsfængslet.

Livstidsdømtes mulighed for at tage kontakt til omverdenen skal indskrænkes.

Fra debatindlægget

Vi foreslår også, at samme gruppe personer skal afskæres muligheden for frit at kunne lave reklame for deres forbrydelser i eksempelvis podcast eller på sociale medier. Og vi kommer også til at stramme reglerne om, hvornår de kan komme på udgang. Det skal de ikke kunne, før 10 år af straffetiden er udstået.

Hvis de forbryder sig mod de regler, så ønsker vi at slå ned med hårde disciplinære straffe, hvor de indsatte helt fratages muligheden for kontakt med omverdenen i et nærmere bestemt tidsrum og samtidig kan gives bødestraf.

Vores initiativer er vidtgående og indskrænkende, men vi taler om forbrydere, der har begået de værst tænkelige forbrydelser. Derfor skal de forhold, de afsoner under, stå mål med de ugerninger, de har begået.

Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide