Danske Bank sigtes for markedsmisbrug

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank for to potentielle overtrædelser af regler om markedsmisbrug. Foto: Jens Hartmann Schmidt


Danske Bank er blevet sigtet af Bagmandspolitiet for overtrædelser af markedsmisbrugforordningen

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank for to potentielle overtrædelser af regler om markedsmisbrug. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank for to potentielle overtrædelser af regler om markedsmisbrug. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Danske Bank sigtes af Bagmandspolitiet (Søik) for to potentielle overtrædelser af reglerne omkring markedsmisbrug.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Sigtelsen kommer på grundlag af “utilstrækkelig overvågning af transaktioner i finansielle instrumenter og markedsmanipulation som følge af visse modsatrettede handler”, oplyser banken videre i meddelelsen.

Det var Finanstilsynet, som 10. juni sidste år politianmeldte Danske Bank i sagen. Her vurderede tilsynet, at banken havde “sendt urigtige og vildledende signaler til markedet om udbuddet af og efterspørgslen efter en række finansielle instrumenter”.

Det førte til en række påbud på området for markedsovervågning.

Tilsynet havde opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har formidlet og eksekveret på vegne af kunder.

Det har resulteret i, at kunderne handlede med sig selv som modpart på markedet, hvorved handlerne ikke medførte skift i ejendomsretten. Fænomenet kendes også som “wash trades”.

De fandt sted fra 12. august 2016 til 22. februar 2019.

Ifølge koncerndirektør Philippe Vollot med ansvar for compliance – overholdelse af regler – tager banken sagen meget alvorligt.

Han understreger, at Danske Bank naturligvis samarbejder med Søik og deler relevant viden og materiale om sagen.

– Banken har ikke haft en tilstrækkelig markedsovervågning, og vi har derfor siden 2019 investeret betydeligt i at styrke vores overvågning af handler, systemer og kontroller og har også indført styrket forudgående kontrol af handler.

– Vi har ikke fundet tegn på forsætlige handlinger eller på, at kunder eller markedsdeltagere har lidt skade, siger han i meddelelsen.

Danske Bank risikerer at blive straffet med bøde, hvis banken bliver dømt i sagen.Source link