Chok i Østrig: Fritzl tættere på løsladelse


Advertisement

Han holdt sin datter indespærret i en hemmelig fangekælder i 24 år.

Omkring 3.000 gange voldtog han datteren i den lydtætte kælder under familiens hus, så hun fødte i alt syv børn.

Det kostede i marts 2009 østrigeren Josef Fritzl livsvarigt fængsel for voldtægt, slaveri, frihedsberøvelse og incest.

Men nu er der i Østrig sat et juridisk vindue på klem for, at den i dag 86-årige voldtægtsforbryder så småt kan begynde at gøre sig håb om en fremtidig løsladelse.

Da Josef Fritzl for 12 år siden blev idømt sin livstidsdom, blev det bestemt, at straffen skulle afsones på en slags anstalt for ældre kriminelle med psykiske afvigelser.

Men ifølge den østrigske avis Kurier har landsretten i Krems for ganske nylig vurderet, at anbringelsen på den særligt sikrede anstalt Krems-Stein ikke længere er nødvendig.

Landsretten betragter nu voldtægtsforbryderens mentale tilstand som så normal, at han kan overgå til normal afsoning.

Og hvis det bliver tilfældet, kan han allerede om to år – 15 år efter sin anholdelse april 2008 – sende sin første ansøgning om prøveløsladelse.
Josef Fritzl er i dag 86 år og har skiftet efternavn til Mayrhoff. Her er han fotograferet under retssagen i 2009.
Foto: Helmut Fohringer

Vis mere

Udsigten til om få år at kunne have Josef Fritzl gående rundt på fri fod har bragt bestyrtelse i Østrig.

Alene tanken om, at han i teorien ville kunne opsøge datteren og sine børnebørn, som han også selv er biologisk far til, er svær at forlige sig med. Også selvom både datteren og hendes børn har fået nye identiteter og lever på hemmelige adresser.

Derfor har statsadvokaten i Østrig prompte protesteret mod landsrettens afgørelse og indbragt den til bedømmelse hos en højere retsinstans.

Og så længe den appelsag kører, forbliver Josef Fritzl på den psykiatriske anstalt, hvor han angiveligt hele tiden er nødt til at se sig over skulderen for ikke at blive overfaldet af de øvrige indsatte.


Datteren Elisabeth Fritzl, som hun så ud før sin bortførelse, der kom til at vare 24 år i den hemmelige kælder under familiens hus i den østrigske by Amstetten.


Datteren Elisabeth Fritzl, som hun så ud før sin bortførelse, der kom til at vare 24 år i den hemmelige kælder under familiens hus i den østrigske by Amstetten.
Foto: © EuroPics[CEN]

Vis mere

For nogle år siden mistede den forhadte pensionist ifølge østrigske medier flere tænder i overmunden under et overfald, og andre medfanger beskriver ham som en synligt gammel mand, der efterhånden har mistet alt sit hår og er indsunken i ansigtet.

Samtidig forlyder det, at han allerede for nogle år siden begyndte at vise tegn på demens.

Dog har han haft overblik nok til for flere år siden at få ændret sit efternavn til Mayrhoff.

Under fangenskabet i familiens kælder nåede hans datter Elisabeth at være afskåret fra dagslys og frisk luft i 8.642 dage.


Kælderen, hvor Elisabeth Fritzl blev holdt fanget i 24 år og udsat for 3000 voldtægter.


Kælderen, hvor Elisabeth Fritzl blev holdt fanget i 24 år og udsat for 3000 voldtægter.
Foto: AFP PHOTO / CRIMINAL INVESTIGATION POLICE DEPARTMENT OF LOWER-AUSTRIA HO

Vis mere

Hun var kun 18 år, da hun blev taget som fange, men faderen var allerede begyndt at misbruge hende seksuelt, fra hun var 11 år gammel. I det underjordiske fængsel straffede han hende blandt andet ved at efterlade hende i perioder uden mad eller elektricitet.

Overladt til sig selv – bortset fra de tilbagevendende voldtægter fra faderens side – nåede hun at føde syv børn.

Et af børnene døde dog kort efter fødslen i den trange kælder, hvorefter Josef Fritzl skilte sig af med det lille babylig ved at brænde det i en brændeovn.

Den grusomme sag kom først til de østrigske myndigheders kendskab, da det ældste af datterens børn – en dengang 19-årig datter – i april 2008 blev livsfarligt syg og var nødt til at blive indlagt på et hospital.


Josef Fritzl brugte flere år på at bygge sin hemmelige fangekælder under familiens hus. Officielt skulle den bruges som beskyttelsesrum.


Josef Fritzl brugte flere år på at bygge sin hemmelige fangekælder under familiens hus. Officielt skulle den bruges som beskyttelsesrum.
Foto: AFP PHOTO / CRIMINAL INVESTIGATION POLICE DEPARTMENT OF LOWER-AUSTRIA HO

Vis mere

Kort efter rullede lavinen, og Josef Fritzl endte selv i fangenskab.Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide