Bredt flertal indgår landbrugsaftale med bindende klimamål

Efter måneders forhandlinger kan regeringen mandag aften endelig præsentere en klimaaftale for landbruget. Bag aftalen står alle Folketingets partier undtagen Alternativet.

I aftalen er partierne blevet enige om et mål for landbrugets CO2-reduktioner, så der i 2030 skal udledes mellem 55 og 65 procent mindre CO2 i 2030 end i 1990.

– Samlet set viser aftalen vejen til, hvordan dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningerne op til 7,4 millioner ton CO2 frem mod 2030, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

En stor del af reduktionerne afhænger dog af udvikling og ny teknologi. I selve aftalen er der i første omgang konkrete initiativer, der sikrer en reduktion på 1,9 millioner ton CO2-udledning.

Samtidig bliver der aftalen åbnet op for flere penge til at omstille landbruget. Ifølge Finansministeriets pressemeddelelse tilføres der aftalen cirka 3,8 milliarder kroner mere i statslige midler.

Aftalen indeholder også tiltag for reduktioner af kvælstof i danske vandmiljøer. I alt har aftalen fundet initiativer til en kvælstofreduktion på 10.800 ton i 2027.

Selv om det med de nuværende beregninger ikke er nok til at sikre, at Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv. Her kræves en reduktion på 13.100 ton i udledningen af kvælstoffer.

I aftalen står dog, at partierne er enige om, at de sidste reduktioner skal findes, når aftalen senere skal genbesøges.

– I forbindelse med genbesøg af aftalen i 2023/24 håndteres mankoen (forskellen, red.) for at leve op til vandrammedirektivet, står der i aftaleteksten.

Selv om aftalen støttes af næsten samtlige partier i Folketinget, er ikke alle ubetinget begejstret for aftalen mandag aften.

– Vi står også i en situation, hvor store skridt kan være for små, siger Mai Villadsen, der er politisk ordfører for Enhedslisten.

Ifølge hende var partiet gerne gået længere for at få flere reduktioner.

Samtidig annoncerer hun, at Enhedslisten mener, at klimaaftaler på andre områder bør genforhandles, fordi klimaaftalen for landbruget i deres øjne ikke leverer nok.

Advertisement

Source link

- Advertisement -

Måske du kan lide