Afsløring: Reagerede ikke på advarsler om kritisabel psykolog

Afsløring: Reagerede ikke på advarsler om kritisabel psykolog


Kom i kontakt med journalisten på sikker mail – [email protected]

I 2018 fik Tårnby Kommune psykologen Michael Adam Guul til at udarbejde hele 16 forældrekompetence-undersøgelser, selvom eksperter vurderer, at ‘en ordentlig psykolog’ højst kan lave fire om året.

Hans undersøgelser har været med til at få børn tvangsfjernet, men Ekstra Bladet har undersøgt 27 rapporter for forskellige kommuner, der alle kritiseres for alvorlige fejl og mangler.

Desuden er Michael Adam Guul blevet afsløret i at kalde sig læge uden at være det, og at han har skrevet navne på psykologer på sine undersøgelser, som siger, de aldrig har været med til at lave dem.

Tårnby Kommune opdagede aldrig problemerne trods flere advarsler og deres storforbrug af psykologen. En forvaltningsekspert mener, at der kan være tale om embedsmisbrug.

Afsløring: Kommuneleder kaldte psykolog psykopat

Artiklen fortsætter under faktaboksen …

I dokumentarserien ‘I de forkerte hænder’ kommer du tæt på psykologen og hans indgribende rapporter, der har været med til at få børn tvangsfjernet.

Lyt til alle afsnit her eller der, hvor du normalt lytter til podcasts.

Tre henvendelser: Ingen reaktion
Tre kilder fortæller uafhængigt af hinanden, at de i 2019 ringede til Tårnby Kommune for at advare om psykolog Michael Adam Guul.

Blandt andre hans tidligere kæreste og sekretær, som også i Ekstra Bladet har fortalt, hvordan flere rapporter blev udarbejdet under trusler. Desuden fortæller to børnesagkyndige psykologer, at de kontaktede kommunen telefonisk og påpegede Michael Adam Guuls manglende autorisation og lægeuddannelse.

Men henvendelserne blev ikke journaliseret, viser en aktindsigt.

– Jeg kan ikke svare på, hvorfor henvendelserne fra psykologerne ikke er journaliseret. Men i forhold til Sophie Madsen (sekretæren, red.) er den ikke journaliseret, da det blev opfattet som et privat forhold, lyder forklaringen fra kommunens forvaltningschef, Henriette Krag.

Opkaldene fik heller ikke kommunen til at undersøge psykologens arbejde nærmere.

– Med det, vi ved nu, skulle vi da have grebet ind, første gang der var nogen, der gav anmærkninger til nogen af de her ting. Altså i starten af 2019, lyder det fra forvaltningschefen.

Skjult optagelse: Kaldte kritiseret psykolog for læge

Artiklen fortsætter under billedet …

Flere advarede Tårnby Kommune om Michael Adam Guuls arbejde. Men de undersøgte ikke hans mange rapporter nærmere. Foto: Erik Scriver/ANTV

Flere advarede Tårnby Kommune om Michael Adam Guuls arbejde. Men de undersøgte ikke hans mange rapporter nærmere. Foto: Erik Scriver/ANTV

Grundigt og velbeskrevet
En aktindsigt samt Ekstra Bladets research viser desuden, at flere familier påpegede fejl og mangler i deres rapporter. Én af disse forældre fik sågar foretaget en hel ny undersøgelse, som fik kommunen til at hjemgive de børn, der ellers var blevet tvangsfjernet.

Men heller ikke disse henvendelser eller erfaringer fik kommunen til at opdage de problemer, Ekstra Bladet siden har afsløret.

– Vores vurdering har været, at indholdet har været grundigt og velbeskrevet. Og jeg kan ikke svare på, hvorfor vi ikke har været opmærksom på faktuelle mangler, lyder svaret fra kommunens forvaltningschef, Henriette Krag.

Ekstra Bladet har nemlig fortalt, hvordan adskillige rapporter ikke lever op til simpel formalia og de daværende retningslinjer.

– Jeg synes altid, at de her ting skal være i orden. Jeg har også rapporter, hvor det er i orden, men det er jo klart, at man skal kigge nærmere på, hvor det mangler. Men selvfølgelig skal den slags være iorden.

– Men hvorfor slog du det ikke ned, når det ikke var i orden?

– Det kan jeg ikke svare på.

Artiklen fortsætter under videoen …

Sophie Madsen er en af dem, der kontaktede Tårnby Kommune i 2019. Hør hendes historie her

Mulig embedsmisbrug
Ifølge forvaltningsekspert ved Aalborg Universitet Sten Bønsing bør alene det faktum, at eksperter vurderer, at en psykolog højst kan lave fire undersøgelser om året, få kommunen til at revurdere arbejdet.

– Hvis flere fagpersoner mener, at man kun kan lave en håndfuld, og han så laver mange flere, så gør den omstændighed i sig selv, at man bør vurdere, om det er forsvarlige rapporter, han har lavet, siger han.

Han forklarer desuden, at der kan være tale om en lovovertrædelse fra kommunens side:

– Det kan være en overtrædelse af undersøgelsespligten på den måde, at sagerne er undersøgt eller oplyst uforsvarligt, fordi kommunen kunne have gættet sig til, at rapporterne ikke havde hold i virkeligheden. Der burde have været en mistanke om, at ‘det lyder for godt til at være sandt’, at han kan lave så mange.

Sten Bønsing mener desuden, at det kan være strafbart, at kommunen ikke greb ind, da flere ringede og advarede om psykologen.

– Hvis det viser sig – efter man har genoptaget sagerne – at der er truffet ugyldige afgørelser, så kan der være tale om sager, hvor man kan skride til irettesættelser eller afskedigelser. I værste fald kan det sådan set være strafbart for de offentligt ansatte, fordi det er embedsmisbrug.

Siden Ekstra Bladets afsløringer har Tårnby Kommune igangsat to uvildige undersøgelser, hvoraf den ene skal afdække forholdene i familieafdelingen. Desuden har Ankestyrelsen meddelt alle landets kommuner, at de bør identificere og genvurdere de sager, som psykolog Michael Adam Guul har været involveret i.

Michael Adam Guul selv har afvist al kritik med den overordnede forklaring, at der er tale om en sammensværgelse imod ham. Hans advokat påpeger, at Michael Adam Guul ikke er sigtet for noget strafbart i relation til børnesager. Michael Adam Guul er dog tiltalt for vold, trusler og afpresning mod den tidligere assistent, der hjalp ham med flere rapporter.

Hende kan du læse den store baggrundsartikel om, hvordan børn er blevet tvangsfjernet med Michael Adam Guuls fup og fidus-rapporter.

Hende kan du læse Michael Adam Guul forsvare, at han udsatte sin sekretær for trusler, mens de udarbejdede rapporter. Han mente blandt andet, at hun skulle ‘brændes og skoddes ihjel’.

Hende kan du læse, at Michael Adam Guul kaldte sig læge uden at være det. Og hans forklaring, der går på, at forældrene ‘var retarderede’.

Hende kan du læse, at Michael Adam Guul skrev psykologer på sine rapporter, som fortæller, at de aldrig var med til undersøgelserne af de sårbare familier.

Hende kan du læse, hvorfor familier, der har været i hænderne på Michael Adam Guul, ikke kan klage til Psykolognævnet.

Hende kan du læse, hvordan hans tidligere assistent – ved hjælp af skjulte optagelser – fortæller, at rapporter blev udarbejdet under rodede og kaotiske forhold

Hende kan du læse om Ankestyrelsens instruks på baggrund af afsløringerne

Hende kan du læse, hvordan Sophie Madsen kom væk fra psykologen ved hjælp af politiet

Hende kan du læse Michael Adam Guuls forklaring på, hvorfor han indimellem truer folk

Hende kan du læse, at Tårnby Kommune præsenterede Michael Adam Guul som læge, selvom han ikke er det

Hende kan du læse, at en chef i Tårnby Kommune kaldte Michael Adam Guul for psykopatSource link