Advokat sættes ud af spil igen: Syg klient fik kæmperegning

Det blev en bekostelig affære, da en mandlig bekendt til Christian Harlang bad den kendte advokat om hjælp til at udarbejde et testamente.

Foruden testamentet ville manden have advokaten til at varetage kontakten til sin bank, ejerforening og et posthus.

I løbet af 2015 og 2016 opkrævede Harlang næsten en halv million kroner – helt præcist 467.875 kroner – fra klienten, der undervejs i forløbet blev tvangsindlagt på en psykiatrisk afdeling.

Og det var et alt for højt salær, mener Advokatnævnet.

Dette og en række andre forhold betyder, at Advokatnævnet frakender Christian Harlang retten til at arbejde som advokat indtil videre.

Afgørelsen er speciel, da Harlang i forvejen var sat fra bestillingen.

For tre år siden gik han således personligt konkurs og dermed mistede han dengang retten til at drive advokatvirksomhed.

I den aktuelle afgørelse skriver nævnet, at Christian Harlangs beregning af salærer til den psykisk syge klient var ‘groft uberettiget’.

Advokatnævnet lægger især vægt på klientens dårlige mentale helbred. En stor del af regningen – 290.000 kroner – gik til bistand i forbindelse med mandens tvangsindlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Når man som advokat arbejder med svage eller syge klienter, skal man være forsigtig med at påtage sig opgaver, som en rask eller ligevægtig person ikke normalt ville bede om, påpeger Advokatnævnet.

Derfor mener nævnet, at Harlang skulle have begrænset sin bistand til manden – og dermed det samlede salær.

Særligt fordi en stor del af arbejdet var ‘af ekspeditionsmæssig karakter’ – altså forholdsvist simpelt papirarbejde.

Under sagen har Harlang selv forklaret, at han og klienten – som siden er afgået ved døden – havde kendt hinanden siden 1980’erne. Det var dog først i 2014, at manden bad om Harlangs hjælp som advokat.

Ifølge Christian Harlang var der tale om en konfliktsøgende mand, som ikke havde tillid til nogen i sin omgangskreds. Formentlig derfor kontaktede han advokaten, da han havde brug for hjælp til sit testamente.

I sagen har Harlang forklaret, at han ‘i ikke under 100 tilfælde’ frarådede sin bekendte at give ham konkrete opgaver.

Men det ændrer ikke ved Advokatnævnets kritik.

Afgørelsen bygger på i alt ni forhold, som alle handler om brud på god advokatskik. De øvrige forhold handler blandt andet om manglende bogholderi og store beløb, der blev indsat på klientkonti, uden de var modtaget som led i Harlang advokatvirksomhed.

Alle advokatvirksomheder skal oprette en klientkonto, hvor klienternes penge holdes adskilt fra virksomhedens egen driftskonto.

Det er langtfra første gang, at Christian Harlangs virke som advokat er genstand for negativ opmærksomhed.

Over årene har han fået adskillige bøder af Advokatnævnet for at bryde reglerne om god advokatskik. Og han er flere gange blevet anklaget for at opkræve for høje salærer for sine opgaver.

Sidste punktum er ikke sat i den seneste sag, da Christian Harlang har indbragt afgørelsen for retten.

Dermed skal en af landets domstole på et senere tidspunkt tage stilling til, om han skal have mulighed for igen at arbejde som advokat.

Source link